VIVIAN MAC GILLAVRY

Vivian Mac Gillavry is een Amsterdamse kunstenares. Ze studeerde af aan de Gerrit Rietveld Academie in 2021.
“Mijn praktijk wordt beïnvloed door mijn achtergrond in de antropologie. Mijn werk begint vaak met een vraag of een observatie, wanneer het werk zich verder ontwikkelt ontstaan er nog meer vragen.
Toch geloof ik dat de kunstwereld een plek is waar je niet per se een impact hoeft te hebben op de maatschappij, waar dingen niet nuttig of logisch hoeven te zijn. Kunst kan een plaats zijn waar feit en fictie met elkaar verweven zijn.
Ik ben gefascineerd door vorm, systemen en patronen. Bijvoorbeeld vertakkingspatronen (boomwortels, rivierdelta’s, zenuwstelsels), door mensen gebouwde systemen (klimrekken, bouwplaatsen, hoogspanningsleidingen), schaduwen, texturen en anatomie. Ik ben geïnteresseerd in de schoonheid van datgene wat vaak als onopvallend, triviaal of zelfs abject wordt gezien. Ik wil een soort wereld of landschap creëren waarin de toeschouwer wordt aangemoedigd zich te verwonderen of te fantaseren over de vormen en hun betekenis.”

Ramifications

De metalen sculpturen zijn gemaakt in een proces dat ik intuitive welding noem. 

Ze zijn geïnspireerd door patronen en fenomenen van groei en splitsing. Ik ben gefascineerd door de verschillende soorten vertakkingen die je in het dagelijks leven aantreft. Bijvoorbeeld in het splijten van boomtakken, in lichaamssystemen zoals aderen, of in door mensen gebouwde systemen zoals wegen.

De bijna patroonachtige elementen van de sculpturen en tekeningen vangen het ritme van een soort groeiend organisme. Hoewel ik met een solide materiaal werk, probeer ik de sculpturen een licht en speels karakter te geven om het gevoel van driedimensionale tekeningen te suggereren, die een wisselwerking hebben met de tekeningen op papier.

Prices on request