MIEKE DE WAAL

‘Mijn streven: ontwapenend werk over de grote thema’s van het leven’

Goede kunst vangt je aandacht, speelt ermee, en lokt hem terug wanneer je weer over wilde gaan tot de orde van de dag. Ik houd ervan als kunst niet-hermetisch is maar open en raadselachtig, als ze grote vragen oproept. Wie zijn wij? Waar komen we vandaan? Hoe verhouden we ons tot de wereld om ons heen?

Mijn ruimtelijke werk bestaat uit zwevende beschilderde objecten die ‘het menselijke’ in een ruimte brengen. Vaak kies ik voor een vorm die de mens symboliseert: van een piepklein jurkje tot een meer dan manshoge kimono. En nu is er de installatie ‘Headlines’: een ‘woud’ van zwevende half-transparante stroken met daarop kleurige geschilderde portretten, geïnspireerd door foto’s uit de krant.

Mijn werk is tactiel, schijnbaar kwetsbaar, kleurig, vaak sober van vorm en met een huid waarop veel te beleven is. Elk werk draagt een eigen verhaal. Bijvoorbeeld: over het geboren zijn op een andere plek dan waar het leven je nu gebracht heeft.

Kenmerkend voor mijn werkproces is dat ik me – soms maandenlang – verdiep in een thema. In die maanden zet ik mijn ideeën en emoties om in één of meer kunstwerken. Ook het feitelijke maakproces verloopt onderzoekend, experimenterend met materialen en technieken. Behalve als beeldend kunstenaar ben ik ook opgeleid als cultureel antropoloog. Deze twee interessegebieden – kunst en de mens – komen samen in mijn beeldende werk.

‘Headlines’ Ode aan de onbekende wereldburger

In de afgelopen dikke twee jaar gooide ik bijna geen krant weg zonder er eerst mijn ‘kop van de dag’ uit te knippen. Met mijn knipselarchief en een projectinvestering van het Mondriaanfonds begon ik aan de monumentale installatie ‘Headlines’. Al schilderend en construerend breng ik hierin het grote, overdonderende, maar vaak ook abstracte nieuws terug tot een zachtere menselijke maat. ‘Headlines’ vind ik geslaagd wanneer bezoekers getroffen zijn door die onbekenden uit de krant, en ze de neiging moeten onderdrukken om hen aan te raken.

 

Een veranderende installatie

‘Headlines’ is een steeds veranderende installatie. Ze voegt zich naar de ruimte waarin ze hangt. Er vertrekken segmenten en er komen nieuwe bij. Zo verbeeldt ‘Headline’ een steeds wisselende wereldgeschiedenis van deze tijd. Belangstelling voor elkaar mag het hier winnen van de achterdocht en ergernis die de afgelopen tijd steeds vaker de overhand kregen.

Kunst en mens komen samen

Mijn wieg stond in Zuid-Afrika maar ik groeide op in Nederland. De fascinatie voor onbekende werelden heeft ongetwijfeld iets te maken met dat geboorteland. Ik koos voor zowel opleidingen tot beeldend kunstenaar als tot cultureel antropoloog. Deze twee interessegebieden – kunst en de mens – komen samen in mijn beeldende werk.

Los segmenten – opgespannen op frame – € 750,-

Een strook van drie – op bamboe drager – € 1.800,-