IKE VAN CLEEFF

In de woorden van Hans Boutellier: ‘Het werk van Ike van Cleeff heeft iets geheimzinnigs. Het is robuust en fragiel tegelijk – het wil laten zien dat er meer is dan we denken. Het spot met de zelfgenoegzaamheid van de moderne mens die zich het middelpunt van het heelal waant. Ike heeft een antenne voor wat we niet zien – niet kunnen zien of misschien beter: niet willen zien.’

In the words of Hans Boutellier: ‘There is something mysterious about Ike van Cleeff’s work. It is robust and fragile at the same time – it wants to show that there is more than we think. It mocks the complacency of modern man who believes himself to be the center of the universe. Ike has an antenna for what we don’t see – can’t see or perhaps better: don’t want to see.’

 

Alle drie de werken op deze expositie zijn geënt op deze tijd, gemaakt in de afgelopen twee jaar. 

De mens die de wereld bijna uit handen laat glippen

De titel spreek voor zich. Er is een kentering aan de gang in de wereld. We realiseren ons langzamerhand dat de zorg voor de natuur ten goede komt aan de mens. Dat de aarde ook een levend organisme is dat zorg nodig heeft. Het kleine rode diertje dat bijna van de bol dreigt te vallen staat symbool voor de natuur die aan het verdwijnen is.

€ 4.000,-

Wanhoop

Soms wil een mens iets bereiken, iets vinden, iets krijgen, maar daarvoor moet soms een sprong in het duister ondernomen worden.

Er is ook twijfel en wanhoop: ga ik het vinden? Dit beeld ziet een onpeilbare diepte, en waagt de sprong.

€ 2.000,-

2022

Foto is een deatil van het werk.

‘2022’ is het beeld van de thuiswerker, roerloos gevangen voor het beeldscherm. De digitale mens waarvan het hoofd een weerspiegeling is van het karton dat we er in razende vaart doorheen draaien om dingen thuis te laten bezorgen. De informatie passeert zijn hoofd in een continue stroom, waarvan we maar hopen dat deze niet schadelijk is.

Prijs op aanvraag