ELLEN KLIJZING

Er zijn twee kanten aan mijn werk:

– het theatrale en verhalende, ontwikkeld tijdens mijn jarenlange samenwerking met de experimentele theatergroep Dogtroep,
– en het onderzoek, waarbij de nadruk ligt op de beweging, de ontwikkeling.

Het meest interessante voor mij is niet dat wat af is, maar datgene waar een belofte in zit, waar imperfectie schuilt. Datgene, waarbinnen het verval en tegelijkertijd het ontstaan schemert.

'La reine est morte, vive la morte'

Zinnebeeld van de overwinning, kracht en een positief toekomstbeeld. 
Helden, overwinnaars en keizers werden gekroond met haar loof.
Symbool van liefde, trouw en hoop.
De duif van Noach droeg haar terug.
De barmhartige Samaritaan zalfde met haar olie wonden ter genezing.

De olijfboom, draagster van de vruchten die al eeuwen een onderdeel van het menu van de mens zijn.

Opgesloten in het onwrikbare ijzer 
en in blokken gezaagd, opgeslagen, 
gerubriceerd in de ketens van de voortwoekerende beschaving.
In blokken gezaagd, als om de herinnering aan haar te ordenen.

Prijs op aanvraag